Previous Page  32 / 32
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 32
Page Background

K

ep

labra

rydd

Verkefniskóði 2279

© 2019 Herbalife International of America, Inc.

Herbalife Nutrition Europe Ltd

, Uxbridge, Englandi, UB8 1HB.

Janúar 2019. Prentað í Evrópu.

Öll vöruheiti og nöfn fyrirtækja með ® eða ™merki á eftir eru skráð eða bíða skráningar

hjá Herbalife International, Inc.Öll réttindi áskilin.Hvorki má endurgera né afrita nokkurn

hluta af þessu né nokkru öðru birtu efni frá Herbalife International á prentmiðil,hljóðmiðil

eða myndmiðil, án skriflegrar heimildar frá Herbalife International.

Fyrirvari er gerður um hugsanlegar ritvillur í textanum.

Ekki er ætlast til að fullyrðingar sem hér er að finna og koma frá viðskiptavinum og/eða

sjálfstæðummeðlimum íHerbalifeNutritionséunotaðar tilaðseljavörur fráHerbalifeNutrition.

Notkunog tilgangurvaranna fráHerbalifeNutritionernákvæmlega tilgreindur íopinberu

upplýsingaefni fyrirtækisins um vörurnar og sú framsetning er það eina sem treysta

má þegar verið er að selja vörur frá fyrirtækinu.Aldrei skal túlka það sem notandi

og/eða sjálfstæður meðlimur í Herbalife Nutrition heldur fram sem staðhæfingu eða

fullyrðinguumaðvörur fráHerbalifeNutritionséu tilnokkursannarsenþeirranotasem

tilgreinderu í lesefniHerbalifeNutritionumvörurnarogáletrunumávörunumsjálfum.

Vörur frá Herbalife Nutrition geta einungis hjálpað fólki að hafa stjórn á þyngdinni

sem hluti af hitaeiningastýrðu fæði.

Tekjuupphæðirnar sem fram koma í þessu tímariti bera alls ekki vott um sjálfkrafa

tekjur. Rauntekjur velta á þeim tíma og því erfiði sem varið er í viðskiptin.

I s s u e 1 9 5

I c e l a n d i c

# 5 9 2 1 - I C - 9 5

/Herbalife

/Herbalife

/herbalife

/Herbalife