Previous Page  6 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 32 Next Page
Page Background

Ž I VJET I

dobro

Funkcionalna hrana

Zahvaljujući znanstvenom i tehnološkom napretku u prehrani i u znanosti o hrani te sve većoj potražnji za personaliziranom prehranom

potrošači danas imaju veliku ponudu funkcionalne hrane za svakodnevnu prehranu. U Europskoj uniji ne postoji regulativa koja bi definirala

“funkcionalnu hranu,” no Britanska zaklada za prehranu navodi da se “pojam ‘funkcionalna’ ponekad koristi za hranu i piće koji su obogaćeni

određenim hranjivim tvarima ili drugim tvarima koje uz svoju temeljnu hranjivu vrijednost potencijalno mogu pozitivno utjecati na zdravlje.”*

Sva hrana ima neku funkciju, no hrana koja se smatra “funkcionalnom hranom” po nečemu je drugačija. Kako stoji u dokumentu o stajalištu

Akademije za prehranu i dijetetiku: “Načelno je sva hrana na neki način funkcionalna jer daje energiju i hranjive tvari potrebne za održavanje

života No, sve je više dokaza da neke komponente hrane koje se ne smatraju hranjivim tvarima u tradicionalnom smislu mogu imati pozitivne

učinke na zdravlje.”

ZAŠTO SU ZAMJENSKI OBROCI ZA KONTROLU

TJELESNE TEŽINE IDEALNA FUNKCIONALNA HRANA

Zašto zamjenski obroci za

kontrolu tjelesne težine ispunjavaju

kriterije funkcionalne hrane

Postoje različiti oblici zamjenskih obroka – primjerice,

Herbalife Nutrition Formula 1 Nutritional shake mix ili

Formula 1 Express Pločice za hranjivi obrok - i svi oni

uz okus ili hranjivu vrijednost imaju neke zajedničke

značajke zbog kojih se smatraju funkcionalnom hranom:

• Ti proizvodi kroz kontrolirane porcije i sadržajem hranjivih

tvari koje bi naš organizam trebao kod svakog obroka

doprinose kod gubitka težine i održavanja optimalne težine**.

• Bogati su proteinima, koji doprinose povećanju

i održavanju mišićne mase.

• Svi zamjenski obroci u Europi obogaćeni su vitaminima

i mineralima.

Zamjenski obroci za kontrolu tjelesne težine su kategorija

funkcionalne hrane koja na najrazličitije načine koristi

zdravlju.** Iako se obično koriste za kontrolu težine,

u proteklim godinama prikupljeno je mnogo dokaza da ti

obroci imaju brojne druge blagodati, između ostaloga i zato

što sadrže proteine koji doprinose održavanju mišićne mase

te zato što kao izvor svakodnevne prehrane pomažu da

organizam dobije one hranjive tvari koje kroz prehranu uopće

ne dobivamo ili ne dobivamo dovoljno.

* Funkcionalna hrana – Britanska zaklada za prehranu (British Nutrition Foundation)

– Stranica #1. [online]

Nutrition.org.uk

. Dostupno na:

https://www.nutrition.org.uk/

nutritionscience/foodfacts/functional-foods.html?start=1 [Accessed 17 Oct. 2018].

**Za kontrolu težine: Zamjena dvaju glavnih dnevnih obroka zamjenskim obrocima

u sklopu prehrane s ograničenim energetskim unosom pridonosi gubitku tjelesne

težine. Za zadržavanje optimalne težine: Zamjena jednog od glavnih dnevnih obroka

zamjenskim obrokom u sklopu prehrane s ograničenim energetskim unosom

pridonosi održavanju tjelesne težine nakon gubitka tjelesne težine.

6 TODAY