Previous Page  32 / 32
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 32
Page Background

S

A e

d

ppl

pice

Herbalife je ponosan što je član i pobornik

Hrvatske udruge direktne prodaje (HUDP)

i njezinog neovisnog potrošačkog koda.

Project Code 2279

© 2019 Herbalife International of America, Inc.

Herbalife (U.K.) Ltd, Uxbridge, England, UB8 1HB.

Siječanj 2019.Tiskano u Europi.

Svi nazivi proizvoda i kompanija uz koje stoje oznake ® ili ™ su zaštićena imena ili

u postupku da postanu zaštićena imena kompanije Herbalife International, Inc. Sva prava

pridržana.Ni

jedandioovenitibilokojedrugepublikacijekompanijeHerbalife International

nesmijese reproducirati ilikopiratikroz tisak,zvučni ilivideozapisbezpismenogodobrenja

kompanije Herbalife International.

Pogreške i propusti su izuzeti.

Ni jedna od ovdje sadržanih izjava konzumenata i/ili Članova Herbalifea nisu namijenjene

za korištenje u prodaji bilo kojeg proizvoda Herbalife.

Korištenje i namjenaproizvodaHerbalifedetaljnosuopisaniu službenimmaterijalima

Kompanije, koji su jedini izvor na koji se treba oslanjati pri prodaji naših proizvoda

Herbalife. Ni jedna izjava konzumenta i/ili Člana Herbalifea ni u kom slučaju se neće

smatrati izjavomdasuproizvodiHerbalifenamijenjenibilokojojdrugojsvrsiosimonoj

koja je navedena u literaturi o proizvodima Herbalife i na deklaracijama proizvoda.

Proizvodi Herbalife mogu pomoći u kontroli težine samo u okviru prehrane

s kontroliranim brojem kalorija.

Podacio zaradama iznijetiu ovomBiltenunepredstavljajuautomatskezarade.Stvarne

zarade ovise o vremenu i trudu uloženom u posao.

Svi podaci su točni u vrijeme tiskanja.

I s s u e 1 9 5

C r o a t i a n

# 5 9 2 1 - H R - 9 5

/Herbalife

/Herbalife

/herbalife

/Herbalife

okus

Prijedlog za serviranje